uwolnijmnie

24 teksty – auto­rem jest uwol­nij­mnie.

Zdarza się, że czas nie pot­ra­fi uciszyć cier­pieinia w miłości i, że to cier­pienie po­zos­ta­wia bliz­ny, które wy­wołują uśmiech. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 sierpnia 2012, 20:19

Są ta­kie chwi­le, które mają smak wieczności. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 sierpnia 2012, 12:51

Można kochać i nie być z tym kimś. Wys­tar­czy, że uczu­cie nie jest od­wza­jem­nione al­bo, że ta dru­ga oso­ba nie jest wol­na. I można być wier­nym ta­kiej oso­bie przez dłuższy czas. Jeżeli to ta je­dyna, to chy­ba war­to cze­kać, praw­da ? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2012, 19:39

Z chęcią podzieliłabym się z kimś tym wy­niszczającym uczu­ciem, by poczuć ulgę. Prob­lem w tym, że sa­ma do końca go nie rozumiem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 lipca 2012, 19:17

Przy­jaciele są zawsze. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lipca 2012, 09:12

Chcę Ciebie, więc bądź odważny
i chciej mnie też. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 lipca 2012, 13:39

Biegasz dookoła zos­ta­wiając blizny. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lipca 2012, 17:08

-cześć.-powiedział
-cześć-od­po­wie­działa-A to co?
-To dla Ciebie.
-Jeszcze nig­dy nie dos­tałam kwiata w doniczce.
-Kwiaty mają korze­nie. Tak sa­mo jak uczu­cia. A cięte kwiaty więdną szybko.


♥ 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 lipca 2012, 20:19

Przep­raszam, że się pod­dałam. Ale zro­zum, że sa­ma nie dam ra­dy wal­czyć o nasze szczęście. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 lipca 2012, 14:44

' Nieważne czy to miłość, czy przy­jaźń. Pa­miętaj, żeby o nią dbać. ' 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 lipca 2012, 20:19
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność